Contact Us

Kahu Charlie Kama

Senior Kahu, Hale Pule Ke Ola Hou

808 933-4463


Kahu Emma Chong

Camp Agape Kahu

808 987-0604


Dawn Tavares

Assist Camp Director

808 987-0253


Mailing Address

67 Keokea Lp

Hilo, Hawaii 96720